Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 2, 2013

I vilket Erik och Jesper kartlägger de populäraste podcasternas kopplingar till varandra, samt funderar på om det är bra att alltid visa de(t) extrema.