Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 8, 2013

I vilket Erik och Jesper pekar ut vanliga missuppfattningar om universitetsutbildning, pedagogik och lärande och avslutar med att diskutera ekonomisk tillväxt. Och stress.