Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 22, 2013

I vilket Erik funderar över åldersdiskriminering i melodifestivalprogram och Jesper sammanfattar åsiktsflöden om upploppen i Husby.