Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 23, 2013

I vilket Erik och Jesper diskuterar det problematiska med att ha rätt.