Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 26, 2011

I vilket Jesper och Erik diskuterar skillnaden mellan tankesmedjor, PR-byråer och lobbygrupper. Dessutom: vad är speciellt med 2014?