Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 20, 2013

I vilket Jesper och Erik diskuterar saklighet, politiska artiklar och objektiv rapportering.