Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 9, 2014

I vilket Erik och Jesper noterar hur begrepp kan urholkas och användas för att legitimera oförskämdheter.