Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 17, 2014

I vilket Erik och Jesper diskuterar diskurser om självmord, etnicitet, skandaler och vallöften.