Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 20, 2014

I vilket Erik och Jesper diskuterar arbetsmarknadsfrågor, kommersialisering av vetenskap samt musikrecensioner.