Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 12, 2014

I vilket Jesper och Erik undrar vad som händer i ett samhälle när självbehärskning är den viktigaste förmågan.