Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 7, 2014

I vilket Jesper och Erik diskuterar konsekvenser av ytliga beskrivningar.