Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 19, 2015

I vilket Jesper och Erik avhandlar artefakter och olika nivåer av värderingar inom organisationer.