Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 14, 2015

I vilket Jesper och Erik noterar att mycket har hänt sedan 1990 och därför föreslår att en ny maktutredning ska göras.