Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Dec 28, 2011

I vilket Erik och Jesper listar 2011 och 2012


Dec 20, 2011

Gäst: Ann-Catrine Eriksson, doktor i konstvetenskap


Dec 16, 2011

I vilket Jesper och Erik diskuterar tv-branschens kris, gimmicks, julkalendern, format och kunder.


Dec 9, 2011

Gäst: Helena Pettersson, doktor i Etnologi


Dec 1, 2011

Gäst: Stefan Sjöström, docent i Socialt arbete