Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Dec 31, 2012

Gäst: Linn Svensson, doktorand i MKV


Dec 21, 2012

I vilket Erik pratar med Bengt Strömbro om TV-Heads och Mammas Nya Kille.


Dec 14, 2012

I vilket Jesper och Erik pratar om deltagande och varför podcaster fungerar.


Dec 7, 2012

I vilket Erik och Jesper pratar om vikten av att vara förberedd för det oförberedda


Nov 30, 2012

I vilket Erik och Jesper med tre exempel försöker särskilja på vad som är tyckande, journalistik respektive forskning.