Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Dec 31, 2013

I vilket Erik och Jesper sammanfattar det digitala året och utser årets svenska digitala personlighet.


Dec 25, 2013

Gäst: Dekan Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete


Dec 20, 2013

I vilket Jesper och Erik diskuterar saklighet, politiska artiklar och objektiv rapportering.


Dec 13, 2013

Gäst: Matilda Marshall, doktorand i Etnologi


Dec 8, 2013

I vilket Erik inte frågar hur något kunde ske, och Jesper tar avstånd.