Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Dec 28, 2015

I vilket Erik och Jesper struntar i att sammanfatta året, utan spoilar Star Wars i stället.


Dec 20, 2015

I vilket Jesper sammanfattar sin utlandsvistelse med att berätta om skillnader mellan mediestudier i USA och Sverige.


Dec 14, 2015

I vilket Erik och Jesper formulerar fem nya härskartekniker som uppstått i internets tidevarv.


Dec 6, 2015

I vilket Jesper och Erik diskuterar huruvida Public Service är politiskt


Nov 29, 2015

I vilket Jesper och Erik recenserar film, bevakning och utredning.