Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Dec 29, 2017

I vilket Mediespanarna ventilerar sina besvikelser under 2017: berättelser som inte håller ihop, #metoo och hur de traditionella medier tappat fotfästet, samt akademiska kotterier och mjölkandet av tredje uppgiften.


Dec 21, 2017

I vilket Erik och Jesper spoilerfestar in julen genom att diskutera Star Wars: The Last Jedi.


Dec 13, 2017

I vilket Jesper och Erik redogör för olika medieperspektiv på konflikten mellan Israel och Palestina, samt hur analyser av väljargrupperna i USA ibland riktar in sig på helt fel religion.


Dec 9, 2017

Eller: Näthat - what's the dealio!? I vilket Jesper och Erik förlorar ansiktet när de framför tre anledningar till aggression och ilska på sociala medier.


Nov 30, 2017

I vilket Erik och Jesper listar fem vanliga fel som görs vid skrivandet av uppsatser.