Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 22, 2015

I vilket Jesper och Erik reflekterar över bevakningen av terrordådet i Paris.