Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Dec 30, 2021

Vilka är de tre tråkigaste vägsträckorna på E4:an när man åker fullsmockad bil i hundra mil? Och hur mår den offentliga debatten under 2021? Jesper och Erik startar vid Capitolium, passerar förbud av critical race theory och skol-litteratur samt slutar i svensk signalpolitik mot public service.


Dec 21, 2021

Statsvetaren Olof Petersson sågar Kungliga Vetenskapsakademiens kritiska rapport om den svenska coronahanteringen. Det föranleder Jesper och Erik att diskutera regler, infrastruktur och kommunikation som medel för att åstadkomma önskade effekter.


Dec 17, 2021

Vad kan feberdrömmar, amputationer, vaccin och transplantationer illustrera vad gäller problem i organisationer?


Dec 12, 2021

I vilket Jesper och Erik talar om flak – mediekritik med syfte att misskreditera kritiker av den etablerade ordningen.


Dec 3, 2021

Kontext, intertextualitet, storytelling, spelarnamn, ljudnivå och tajming. Erik pratar med Jesper om viktiga faktorer för att få en bra upplevelse av en sportsändning.