Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Aug 19, 2022

Vad får Eriks blod att koka? Spatial analfabetism och personer som inte följer sociala script. Men hur ska det hanteras?


Aug 12, 2022

Jesper har läst de två historiska deckarna Lightning Men av Thomas Mullen och The March Fallen av Volker Kutscher, och reflekterar över anakronistisk mentalitet och hur den banala ondskan porträtteras.


Aug 6, 2022

Har nyhetstorkan i medier flyttats fram från juli till augusti?


Jul 29, 2022

Det finns fler än en aspekt av hur brott och medier hör ihop. I detta avsnitt pratar Jesper och Erik om några teorier som vuxit fram under de senaste hundra åren. Från Payne Fund Studies samt antologin Tusen flickor om film och våld till gangsbandsmusik.


Jul 20, 2022

Om konsten att prokrastinera sig fram till den oundvikliga utgången. Erik har spelat om Cyberpunk 2077 och funderar på om spelets strävan efter verisimilitud paradoxalt nog medför att spelaren påminns om att de spelar ett spel.