Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 20, 2022

Från Jack the Ripper till Golden State Killer. Våldsbrottens förändring från industrialiseringen fram till digital tid: Dataveillance. Hård och mjuk övervakning. The surveillant assemblage och data doubles. Disappearance of disappearance. Sousveillance.


Nov 9, 2022

Vad innebär grundlagsändringen som påverkar yttrande- och tryckfriheten?


Nov 5, 2022

Ett fikasamtal om glädjen över en obokad dag, nya kaffemaskiner, organisatoriska pendelrörelser, lojalitet och 51-procentsregeln i fotboll.


Oct 28, 2022

Tystnad kan vara ett svar. Men det kan också vara mycket annat. Jesper och Erik talar om tomrummet mellan orden.


Oct 23, 2022

Storbritanniens premiärminister Liz Truss avgår efter 45 dagar. Vad kan det lära oss om hur knepigt politisk kommunikation blivit?