Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jul 29, 2022

Det finns fler än en aspekt av hur brott och medier hör ihop. I detta avsnitt pratar Jesper och Erik om några teorier som vuxit fram under de senaste hundra åren. Från Payne Fund Studies samt antologin Tusen flickor om film och våld till gangsbandsmusik.


Jul 20, 2022

Om konsten att prokrastinera sig fram till den oundvikliga utgången. Erik har spelat om Cyberpunk 2077 och funderar på om spelets strävan efter verisimilitud paradoxalt nog medför att spelaren påminns om att de spelar ett spel.


Jul 16, 2022

I vilket Jesper jämför YouTube-kanalerna Military Summary respektive Denis Davydov. Båda kanalerna bevakar kriget i Ukraina men har olika perspektiv.


Jul 8, 2022

Reflektioner över mordet på Ing-Marie Wieselgren.


Jul 1, 2022

Hur ska universiteten kunna utbilda studenter för "verkligheten" när allt fler pålagor läggs på utbildningarna som står i stark kontrast med hur arbetslivet ser ut?