Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Sep 24, 2022

I vilket Jesper och Erik utifrån artikeln Podcasting is just Radio Now diskuterar podcastens historia och funktion i samhället.


Sep 17, 2022

Eftervalsanalys. Blockpolitikens som orsakar det till synes underliga utfallet att regieringsbärande parti ökar, men inte längre kan vara regeringsbärande. Reflektioner kring de olika partiernas valstrategier. Hembygdsgårdar och folkets hus. Micro targeting och voter surveillance.


Sep 10, 2022

I vilket Jesper pratar om "den hårdaste tonen i val sedan 1928" medan Erik vill isolera politiker ett halvår innan val.