Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 20, 2022

Från Jack the Ripper till Golden State Killer. Våldsbrottens förändring från industrialiseringen fram till digital tid: Dataveillance. Hård och mjuk övervakning. The surveillant assemblage och data doubles. Disappearance of disappearance. Sousveillance.


Nov 9, 2022

Vad innebär grundlagsändringen som påverkar yttrande- och tryckfriheten?


Nov 5, 2022

Ett fikasamtal om glädjen över en obokad dag, nya kaffemaskiner, organisatoriska pendelrörelser, lojalitet och 51-procentsregeln i fotboll.