Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Dec 22, 2023

I vilket Erik och Jesper diskuterar konsten att välja bort för att få mer. Det gäller berättelser i populärkultur, men kanske även i juletider?


Dec 14, 2023

Utbildningsministern går från oklarhet till oklarhet. Tidöavtalet ligger vita havet på taken. Anekdoter är underlag för utbildningspolitik. Men systemet fungerar, så vad är haken?


Dec 10, 2023

I ett samhälle där allt fler livnär sig på att publicera innehåll på en stadigt ökande flora av medieplattformar har plagiat blivit ett allt större problem. Detta diskuterar Erik och Jesper med utgångspunkt i en video om detta fenomen av den brittiska youtubern Harris Brewis, aka Hbomberguy.


Nov 30, 2023

Vaxholmskonflikten. Blockader. Lex Laval. Arbetsmarknadsjournalistik. Vilda strejker. Kollektivavtal. Toys R' Us. Sympatiåtgärder. Lönedumpning. Många av Sveriges fackliga konflikter håller på att falla i glömska. Därför kan konflikten kring Tesla återuppväcka kunskapen om den svenska arbetsmarknaden.


Nov 26, 2023

Ett avsnitt där vi tar till backspegeln och ser tillbaka på avsnitt där vi känner att vi nog hade rätt. Det handlar om skilda, men ändå angränsade, ämnen som akademisk frihet, liberalismens död, den sociala punkten och Ukraina. Avsnittets titel skulle dock fungera lika väl med ett frågetecken som ett...