Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Feb 19, 2023

Aldrig i mänsklighetens historia har opublicerat poddavsnitt behållit sin aktualitet så länge. I ett samtal flera veckor innan publiceringen diskuterade Erik och Jesper den offentliga debatten om Sveriges haltande anslutning till NATO. Samtalet kom att handla om bristen på ett rimligt samtal och vad det möjligtvis...