Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

May 25, 2023

I vilket Erik och Jesper förundras över den amerikanska högerns nyfunna längtan efter trygga rum på universiteten. Utifrån en nystiftat lag i Ohio som begränsar universitetslärares strejkrätt och gör upplevd frånvaro av objektivitet brottslig diskuteras vad som utgör akademisk frihet. Avsnittet innehåller...


May 19, 2023

"Det spelar ingen roll att ditt lag är bäst på pappret; man kan torska ändå."

Erik och Jesper känner nostalgi över återkommande rubriker om att fel låt vann Eurovision Song Contest. Efter att ha observerat publikstormen över Finlands andraplats gör Erik två reflektioner: 1) Det är inte orättvist att segra...


May 10, 2023

I vilket Erik och Jesper resonerar kring regeringens nya förslag angående universitetsstyrelserna. Frågor som dryftas är varför tiden för styrelserna plötsligt kortats, vilken roll säkerhetspolitiska experter är tänkta att spela samt om utbildningsministern egentligen är postmodernist.