Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 14, 2015

I vilket Erik och Jesper formulerar fem nya härskartekniker som uppstått i internets tidevarv.