Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 20, 2015

I vilket Jesper sammanfattar sin utlandsvistelse med att berätta om skillnader mellan mediestudier i USA och Sverige.