Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 8, 2016

I vilket Erik och Jesper belyser hur kritik mot elitverksamhet inom idrott och akademi ofta riktar in sig mot enskilda personer och inte verksamhetens förutsättningar.