Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 5, 2016

I vilket Jesper och Erik nämner exempel på när politisk berättelsebyggande "blir en jiu-jitsu".