Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 8, 2016

I vilket Jesper och Erik reder ut begreppet identitetspolitik och försöker förklara varför det uppstått.