Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 14, 2016

I vilket Erik och Jesper konstaterar att det som förut var svårt nu är enkelt - vilket har lett till att det som förut var enkelt nu är svårt.