Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 19, 2016

I vilket Erik och Jesper skapar god stämning genom att minnas gamla avsnitt och för i bevis hur de sociala medierna och de traditionella nyhetsmedierna mötts i den sociala punkten