Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 11, 2016

I vilket Jesper följer William Benoit och gör avbön för sina tidigare utsagor, samt diskuterar triangulering. Erik spelar valresultatsbingo.