Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 30, 2016

I vilket Jesper och Erik berömmer Svenska Dagbladet samt försöker förstå filterbubblor och varför vissa verkar vara immuna mot skandaler.