Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 16, 2017

I vilket Erik och Jesper diskuterar efterspelet sedan förra avsnittet samt drar tydliga gränser mellan journalistik och forskning.