Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 7, 2017

I vilket Jesper och Erik pratar om de falska nyheternas gråskala och retoriska vandring. Allt från B3-bombare till Bowling Green Massacre och andra konspirationsteorier. Erik är en på miljonen.