Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 1, 2017

I vilket Jesper och Erik går igenom varför olika saker diskuteras olika mycket i olika medier.