Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 13, 2017

Efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm diskuterar Mediespanarna hur journalistiska genrer försvårar rapportering och vad efterföljande debatter egentligen handlar om.