Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 28, 2017

I vilket Jesper och Erik pratar om betydelsen av att välja öppenhet, transparens och tydlighet även när dåliga saker händer.