Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 2, 2017

I vilket Erik anför att 2010-talets moralpanik är sociala medier och Jesper funderar på Rysslands roll som folkdjävul.