Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 23, 2018

I vilket historikern och ledarskribenten Petter Bergner berättar kort om avhandlingen om vänsterns historia, men framför allt diskuterar ledarskribentens funktion i de digitala delningarnas tidevarv.