Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 13, 2018

I vilket Jesper och Erik firar källkritikens dag genom att ställa några frågor i samband med MSB:s uttalande om rysk desinformation i Sverige.