Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 7, 2018

I vilket Jesper och Erik firar jämt med att bli strandsatta och därefter diskutera konsekvenserna av akademiska bluffartiklar.