Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 29, 2018

I vilket Fredrik Norén, doktorand i MKV, berättar om den svenska högeromläggningen 1967, brödindustriella komplex och andra propagandainsatser som färgade svenskt sent 1900-tal.