Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jan 9, 2019

I vilket Erik och Jesper pratar om saker de vill ringa ut ur medier, såsom fokus på udda fåglar, eller tävlingar och bildproducenter som prioriterar fel saker.