Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 19, 2019

I vilket Jesper och Erik diskuterar hur Twitter kan lagas i efterdyningarna från titaner som bråkat.