Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 26, 2019

I vilket Jesper och Erik reflekterar över några av EU:s styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi beklagar det dåliga ljudet.